SITOPIASKOWNIK

Sitopiaskownik (SPK) ma na celu eliminację wszelkich zanieczyszczeń obecnych w ściekach, które można usunąć w wyniku procesów mechanicznych, takich jak cedzenie, grawitacyjne opadanie (sedymentacja).

Główną zaletą techniczną jest integracja całego procesu wstępnego oczyszczania ścieków w jednym urządzeniu wyposażonym w: kratę ślimakowo – szczelinową ze spiralą bezwałową, zintegrowaną z prasą do skratek z możliwością płukania skratek.
Podstawową funkcją sitopiaskowników (SPK) jest oddzielenie zawiesin mineralnych od organicznych. Zanieczyszczenia mechaniczne, mineralne generalnie są niezagniwalne, posiadają większą prędkość opadania niż zawiesiny zagniwalne, organiczne i składają się z cząstek ziarnistych. W ich skład wchodzi żużel, piasek, drobne kamienie, pestki czy zmielona kawa, które usuwane są ze ścieków w sitopiaskowniku.

Zaletą stosowania takich urządzeń jest zabezpieczenie obiektów oczyszczalni przed:

  • zapychaniem rurociągów
  • ścieraniem mechanicznych elementów pomp, a tym samym ich zużywaniem
  • akumulacją piasku w komorach napowietrzania i w komorach fermentacji, prowadzącą do zmniejszenia ich pojemności czynnej.