zaufali nam
O Nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe MONTECH Sp. z o.o.
powstało w 1995 roku, jako firma specjalizująca się w robotach budowlanych, budowlano-montażowych oraz wykonawstwie konstrukcji i produkcji urządzeń.

Z czasem rozszerzono działalność firmy z robót budowlanych, na wytwarzanie wysoko wyspecjalizowanych urządzeń na rzecz ochrony środowiska. Głównymi odbiorcami stały się Urzędy Gmin i Miast, Zakłady i Przedsiębiorstwa Komunalne oraz oczyszczalnie przemysłowe. Na początku oferta P.P.M. MONTECH obejmowała głównie produkcję i montaż komorowych, komorowo-membranowych i membranowych pras filtracyjnych oraz instalacji higienizacji osadów.

Obecnie głównym profilem firmy jest produkcja technologicznych urządzeń dla komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Są to między innymi urządzenia do oddzielania zanieczyszczeń stałych ze ścieków, urządzenia odwadniające (komorowe i taśmowe prasy filtracyjne), transportujące (przenośniki), urządzenia do higienizacji osadów ściekowych, instalacje dozowania mleczka wapiennego służącego do neutralizacji ścieków, zraszacze obrotowe oraz konstrukcje ze stali kwasoodpornej i czarnej.

Systematycznie zwiększając zakres działalności, samodzielnie realizujemy również zadania inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji miejskich i gminnych oczyszczalni ścieków.

Zapewniamy:

  • kompletną dostawę urządzeń wg ustalonej konfiguracji,
  • montaż i rozruch urządzeń,
  • przeszkolenie obsługi,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  • dokumentację DTR.