zaufali nam
Kontakt
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE „Montech” Sp. z o.o

20-258 Lublin 62, Łuszczów Drugi 108
tel.: +48 81 752 12 25
tel.: +48 81 752 12 26
fax: +48 81 750 14 06

e-mail: montech@autograf.pl

e-mail: biuro@montech.pl

Zarząd: zarzad@montech.pl
Zaopatrzenie: zaopatrzenie@montech.pl

SAD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAL GOSPODARCZY
KRS 0000093762 Kapital Zakladowy Spólki 100 000,00 zl
NIP: 713-100-57-63