HIGIENIZATOR

Urządzenia instalacji higienizacji osadów służą do mieszania osadów z wapnem lub innymi składnikami w określonych proporcjach w celu zniszczenia pasożytów i drobnoustrojów chorobotwórczych. Wapnowanie osadów umożliwia ich stabilizację oraz higienizację. Dawka komponentu higienizującego dobierana jest w zależności od rodzaju osadu oraz wymaganego stopnia higienizacji. Higienizator zalecany jest dla małych oczyszczalni, gdzie dzienne zużycie wapna nie przekracza 200 kg (7-8 worków).