ZRASZACZ OBROTOWY

Zraszacz przeznaczony jest dla złóż biologicznych wysoko obciążalnych.
Jego zadanie polega na równomiernym rozdeszczowywaniu ścieków nad powierzchnią wypełnienia złoża biologicznego. Ścieki doprowadzane są rurą pionową (D= 200 mm – dla przepływu podstawowego do 5000 m3 /dobę). W małych zraszaczach obrotowych o przepływie do 100 m3/dobę, ścieki doprowadzone są rurą poziomą o średnicy D= 75 mm. Ścieki doprowadzone przez rozdzielacz, przepływają do obrotowo osadzonego zbiornika przelewowego i po niewielkim spiętrzeniu przepływają do ramion zraszacza i wypływają przez otwory. Wypływające z pewną prędkością strugi ścieków powodują powstanie siły odrzutu wywołującej ruch obrotowy zraszacza.
Zraszacz obrotowy zbudowany jest ze stali kwasoodpornej oraz rur PC.

Parametry zraszaczy:
Przepływ maksymalny: Qmax = 5760 m3/dobę – 240 m3/h
Przepływ podstawowy: Q = 4320 m3/dobę – 180 m3/h
Średnica zraszacza: do 12 m