UKŁADY Higienizacja osadów

Urządzenia instalacji higienizacji osadów służą do mieszania osadów z wapnem lub innymi składnikami higienizującymi. Wapnowanie osadów umożliwia ich stabilizację oraz higienizację. Dawka komponentu higienizującego dobierana jest w zależności od rodzaju osadu oraz wymaganego stopnia higienizacji .

Typowa instalacja higienizacji osadu zbudowana jest z następujących urządzeń:

  • zbiornika komponentu higienizującego (silos)
  • dozownika komponentu, wyposażonego w motoreduktor, który pozwala ustalić optymalną ilość wapna dostarczonego do mieszalnika
  • przenośnika komponentu
  • mieszalnika osadów z komponentem higienizującym
  • przenośnika zhigienizowanego osadu, za pomocą którego osad transportowany jest do kontenera lub na plac składowy.
  • sterowania urządzeniami instalacji (sterowanie urządzeniami instalacji wapnowania odbywa się automatycznie, ale istnieje możliwość przejścia na sterowanie ręczne)

Instalacja higienizacji osadów charakteryzuje się prostą budową, oraz łatwą obsługą.
P.P.M. „MONTECH” w swojej ofercie posiada instalacje higienizacji osadów o wydajności od około 1 m3/ godz. do 60 m3/ godz.

Higienizacja osadów ma za zadanie wyeliminowanie różnego typu związków oraz bakterii niebezpiecznych. Mogą być to bakterie z grupy coli oraz Salomella, jak również grzyby o działaniu chorobotwórczym. Osady nieoczyszczone, wykorzystane przykładowo w rolnictwie, mogłyby stwarzać potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego higienizacja osadów ze ścieków komunalnych oraz przemysłowych jest bardzo ważna. W procesie higienizacji wykorzystywane jest wapno, którego zadaniem jest podwyższenie temperatury oraz zmiana pH, dzięki czemu można wyeliminować wiele rodzajów grzybów i bakterii. Oczyszczone osady mogą zostać wykorzystane w rolnictwie, przykładowo w formie granulatu. Instalacja do oczyszczania osadów z użyciem wapna posiada wiele zalet w stosunku do innych metod oczyszczania i stabilizacji osadów różnego pochodzenia.