PRASA TAŚMOWA

Taśmowe prasy filtracyjne są idealne do odwadniania osadu z małych i średnich oczyszczalni ścieków.

Mają zastosowanie przy odwadnianiu:

 • osadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków
 • osadów pokoagulacyjnych powstających w stacjach uzdatniania wody
 • osadów przemysłowych z mleczarni, rzeźni, zakładów hodowli zwierząt, garbarni, zakładów papierniczych, celulozowych itp.

Prasa taśmowa – zalety

Nowoczesna prasa taśmowa to wiele zalet:

 • Łatwa konserwacja
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Pneumatyczna regulacja napięcia taśm
 • Elektroniczne sterowanie położeniem rolek prowadzących taśmę
 • Napęd dolnej i górnej taśmy niezależnie przez dwa motoreduktory
 • Możliwość niezależnej lub wspólnej regulacji prędkości dolnej i górnej taśmy przez dwa przemiennik częstotliwości
 • Dozownik obrotowy (opcjonalnie w przypadku szczególnie trudnego do odwodnienia osadu)
 • Możliwość pracy w układzie z zagęszczaczem
 • Bardzo duża strefa zagęszczania sadu
 • Prasa taśmowa wykonana jest w całości ze stali kwasoodpornej.

Prasy taśmowe w naszej ofercie

Oferujemy 4 typy pras o wydajności od 1 do 10 m3/h i szerokości taśm, odpowiednio od 500 do 1200 mm: M – 0.5 ( z szerokością taśmy 500 mm, wydajność 1-3 m3/h), M – 0.8, M – 1i M – 1.2.
Istnieje możliwość zmiany ilości stref zgniotu, długości strefy zagęszczenia osadu i zmiany parametrów prasy. Dzięki temu prasa taśmowa zostanie dostosowana dla potrzeb użytkownika.
Zobacz również: higienizacja osadów, prasa filtracyjna