UKŁADY Higienizacja osadów

Urządzenia instalacji higienizacji osadów służą do mieszania osadów z wapnem lub innymi składnikami higienizującymi. Wapnowanie osadów umożliwia ich stabilizację oraz higienizację. Dawka komponentu higienizującego dobierana jest w zależności od rodzaju osadu oraz wymaganego stopnia higienizacji .

Typowa instalacja higienizacji osadu zbudowana jest z następujących urządzeń:

  • zbiornika komponentu higienizującego (silos)
  • dozownika komponentu, wyposażonego w motoreduktor, który pozwala ustalić optymalną ilość wapna dostarczonego do mieszalnika
  • przenośnika komponentu
  • mieszalnika osadów z komponentem higienizującym
  • przenośnika zhigienizowanego osadu, za pomocą którego osad transportowany jest do kontenera lub na plac składowy.
  • sterowania urządzeniami instalacji (sterowanie urządzeniami instalacji wapnowania odbywa się automatycznie, ale istnieje możliwość przejścia na sterowanie ręczne)

Instalacja higienizacji osadów charakteryzuje się prostą budową, oraz łatwą obsługą.
P.P.M. „MONTECH” w swojej ofercie posiada instalacje higienizacji osadów o wydajności od około 1 m3/ godz. do 60 m3/ godz.