SITO TERCJALNE

Mikrosita służą do zatrzymania bardzo drobnych zanieczyszczeń. Wykonane są w postaci bębna pokrytego gęstą tkaniną o dobrej przepuszczalności wody. Woda wprowadzana jest do wnętrza obrotowego bębna umieszczonego w komorze i po przejściu przez mikrosiatkę z tworzywa sztucznego o prześwicie od 5µm do 40μm wydostaje się do komory, skąd jest kierowana do odbiornika.  Część bębna,  która aktualnie jest w górnym położeniu, poddawana jest płukaniu za pomocą strumienia wody skierowanego od zewnątrz. Ścieki po płukaniu są odbierane z wnętrza bębna i usuwane do kanalizacji. Bęben wprowadzany w ruch jest za pomocą silnika elektrycznego z prędkością kilku obrotów na minutę. Układ ten jest układem hermetycznym, pracującym w systemie automatycznym. Moc urządzeń w wykonaniu standardowym – 3 kW.

 

Sito gwarantuje bardzo niskie parametry zawiesiny i BZT5 na odpływie do odbiornika. Przy odpływie z osadnika wtórnego zanieczyszczeń BZT5 20 mg/l sito gwarantuje do 5 mg/l BZT5 na odpływie. Istnieje możliwość doboru wielkości oczka sita oraz zastosowanie materiału innego niż tworzywa sztuczne.”