SEPARATOR PIASKU

ZASTOSOWANIE

Separator piasku SEP jest urządzeniem stosowanym na oczyszczalniach ścieków i służy do ostatecznego odseparowania piasku z pulpy wodno – piaskowej dostarczanej z piaskownika.
Zaletą stosowania takich urządzeń jest zabezpieczenie obiektów oczyszczalni przed:

  • zapychaniem rurociągów
  • ścieraniem mechanicznych elementów pomp, a tym samym ich zużywaniem
  • osadzaniem się piasku w komorach napowietrzania i w komorach fermentacji, co prowadzi do zmniejszenia ich pojemności czynnej.

ZASADA DZIAŁANIA

Mieszanina wodno piaskowa wprowadzana jest króćcem dopływowym do zbiornika separatora (komory płukania i sadymentacji ) Piasek grawitacyjnie opada na dno a ciecz z zawiesiną cząstek organicznych odpływa króćcem odpływowym. Zgromadzony na dnie zbiornika piasek transportowany jest do kontenera za pomocą przenośnika ślimakowego, gdzie następuje jego grawitacyjne odwadnianie. Separator wyposażony w zawór elektromagnetyczny, szafę elektryczno-sterownicza do której można podłączyć urządzenia do wstępnego mechanicznego podczyszczania ścieków, oraz całą instalację pozwalającą na podłączenie urządzeń wstępnego mechanicznego podczyszczania ścieków.