PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

PRZENOŚNIK TAŚMOWY NIECKOWY – PTN
Przenośnik taśmowy nieckowy PTN przeznaczony jest do pracy w różnych gałęziach przemysłu, jako urządzenie do transportu technologicznego materiałów sypkich, suchych, wilgotnych, kawałkowych oraz drobnicy o niewielkich rozmiarach i ciężarze. Może być również wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków w układach higienizacji osadów jako urządzenie służące do transportu technologicznego skratek i osadu.

Konstrukcja przenośnika może zostać wykonana ze stali kwasoodpornej (OH18N9) lub węglowej (ST3S).

W celu zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi wykonujemy osłonę górnej taśmy. Przenośniki budujemy jako przewoźne (z podwoziem jezdnym) lub stacjonarne.

Układ sterowania opracowywany jest indywidualnie pod kątem indywidualnych potrzeb zamawiającego.

PRZENOŚNIK TAŚMOWY PROGOWY – PTP
Przenośnik taśmowy progowy PTP wymagany jest tam, gdzie zwiększony jest kąt pracy urządzenia.
Wykorzystywany jest do transportu technologicznego w różnych gałęziach przemysłu, jak i w oczyszczalniach ścieków. Przenośnik wyposażony jest w kosz zasypowy, którego wielkość, kształt i usytuowanie zależy od warunków współpracy z innymi urządzeniami technologicznymi. Za pomocą taśmy progowej, cały materiał, podawany jest z kosza zasypowego, na odpowiednią odległość. Zsyp usytuowany jest w dolnej części obudowy przenośnika.

Nasza oferta obejmuje przenośniki PTP o długości w zakresie od 2 do 20 m, szerokość taśmy progowej wynosi od 400 do 600 mm, przy maksymalnym kącie nachylenia 35 st.