PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

Przenośniki ślimakowe (śrubowe) przeznaczone są głównie do transportu technologicznego materiałów sypkich, drobno lub średnioziarnistych, o konsystencji suchej lub wilgotnej.

Materiały przeznaczone do transportu technologicznego podlegają załadunkowi do otworu zasypowego koryta przenośnika, skąd przedostają się do przestrzeni roboczej ślimaka. Ślimak obraca się wewnątrz stalowej obudowy, transportując materiał do otworu zrzutowego. Sterowanie pracą przenośnika może odbywać się w sposób ręczny lub automatyczny, umożliwiający współpracę z innymi urządzeniami przeznaczonymi do transportu lub odbioru przenoszonego materiału.

Oferujemy przenośniki o różnych parametrach i wymiarach:
PS -150; PS – 200; PS – 250; PS – 300.