PRASA DO SKRATEK

ZASTOSOWANIE
Prasa do skratek to urządzenie służące do odwadniania, prasowania i transportu wstępnie odsączonych stałych nieczystości takich jak butelki, plastik, szmaty, kamienie( skratki ) Najczęściej stosuje się ją bezpośrednio po sitach, lub kratach dzięki czemu oddzielone na nich skratki są odwodnione i mogą być składowane w kontenerach bądź pojemnikach.

ZASADA DZIAŁANIA
Skratki podawane są bezpośrednio z sita lub innego urządzenia do stożkowego kosza zasypowego, z którego transportowane są ślimakiem do komory prasującej. Tu są prasowane, płukane i odwadniane, a następnie transportowane do wyrzutnika . W rurze wyrzutnika sprasowane skratki poddawane są dodatkowemu zagęszczaniu, a następnie wyrzucane do pojemników lub plastikowych worków.

Prasa może być instalowana na zewnątrz pomieszczenia – dodatkowo wyposażona w układ ogrzewania.
Wykonanie stal nierdzewna