PIONOWE SITO SPIRALNE

Pionowe sito spiralne służy do mechanicznego oczyszczania ścieków i wody z elementami stałymi. Zastosowanie sit ma szczególne uzasadnienie w przypadku oczyszczalni, do których dopływają ścieki rozcieńczone, pochodzące z kanalizacji ogólnospławnej. Dobrze sprawdzają się w oczyszczalniach przemysłowych, w cukrowniach, browarach, zakładach mięsnych, drobiarskich, rybnych, przetwórstwa warzyw i owoców, garbarniach, zakładach włókienniczych, przemyśle papierniczym i drzewnym.
Urządzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej. Zbudowane jest z następujących gł. elementów: sita zalewowego, wielkość otworów sita wynosi od 1 do 10 mm i dobierana jest w zależności od frakcji zanieczyszczeń, a wielkość sita uzależniona jest od wielkości przepływu ścieków w l/min, koryta, które wyłożone jest wkładką z tworzywa polimerowego, spirali wałowej wykonanej ze stali specjalnej, wyposażona w szczotki do czyszczenia sita oraz motoreduktor o mocy silnika 1,5 kW. Zintegrowana strefa odwadniania z opcją ogrzewania o mocy 0,5 – 1 kW, zabezpieczająca przed zamarzaniem w instalacjach umieszczonych na wolnym powietrzu. Sito wyposażone w płuczkę. Przepustowość max 40 dm3/s.