PIASKOWNIK PIONOWY

Piaskownik pionowy PP 1,2 / 5,0 stosuje się w oczyszczalniach do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, takich jak piasek, popiół, węgiel, które są spłukiwane z ulic i dostają się do kanalizacji. Piaskowniki zabezpieczają kolejne obiekty oczyszczalni przed: zapychaniem rurociągów, ścieraniem mechanicznych elementów pomp, a tym samym ich zużywaniem, akumulacją piasku w komorach napowietrzania i w komorach fermentacji, prowadząc do zmniejszania ich pojemności czynnej. Podstawowym zadaniem piaskowników jest rozdzielenia zawiesin mineralnych od organicznych, które mają być oddzielone w osadniku wstępnym.
Wykonanie piaskownia: Tworzywo polimerowe / KO. Wyposażony w typowy system sterowania (sterowniki SIMENS i elektrozawory wysokiej jakości) i mieszania powietrzem, Q = 10 m3/h, ukierunkowanie przepływu PVC DN 160 ÷ 400, Q = 15 m3/h.