MIESZALNIKI OSADÓW

Mieszalnik osadów służy do mieszania odwodnionych osadów z komponentem higienizujacym, którym może być wapno, pyły dymnicowe lub inny komponent.

Do mieszalnika poprzez jeden z otworów zasypowych podawane jest wapno przy pomocy przenośnika ślimakowego, a poprzez drugi podawany jest odwodniony osad.

W komorze mieszalnika następuje wymieszanie osadu z wapnem w ilości zadanej przez dozownik wapna. Wymieszany osad z wapnem przekazywany jest na zewnątrz mieszalnika skąd może być przetransportowany w miejsce jego składowania .

Mieszalnik wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Jego konstrukcja jest szczelna i zapobiega pyleniu.

Sterowanie mieszalnikiem odbywa się poprzez szafę sterującą sprzężoną z pozostałymi urządzeniami wchodzącymi w skład instalacji higienizacji osadów. Układ może pracować w pełnej automatyce ze stacją odwadniania osadów.