KRATA KOSZOWA

Krata koszowa KK wykorzystywana jest do mechanicznego oczyszczania ścieków. Przeznaczona jest do zabezpieczenia pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków, na komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Służy do wstępnego, mechanicznego wyłapywania zanieczyszczeń wielkogabarytowych, mogących uszkodzić wirnik pomp.

Kratę koszową montuje się w studniach, do których ścieki doprowadzane są kanałem rurowym. Nad kratą powinien znajdować się otwór roboczy do wyciągania kosza kraty o wymiarach ok. 700 x 800 mm, zaś rura doprowadzająca ścieki powinna wystawać ze ściany na długość ok. 90 mm.

Prześwit pomiędzy prętami kraty wynosi od 40 do 70 mm (wielkość do uzgodnienia)
Wszystkie elementy kraty ( kosz, łańcuch, linka stalowa) z wyjątkiem prowadnic i żurawika słupowego z napędem ręcznym, wykonane są stali kwasoodpornej.