KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA

Kontenerowa stacja zlewcza ścieków służy do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych z samochodów, przyczep asenizacyjnych oraz zabezpiecza oczyszczalnię przed zniszczeniem osadu czynnego (złoża).

Urządzenia stacji zlewczej mierzą i kontrolują parametry oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości (zgodnych z przyjętymi normami).
W przypadku, gdy parametry mierzonego ścieku nie mieszczą się we właściwych przedziałach wartości, odbiór ścieków zostaje przerwany.

Wszystkie urządzenia umieszczone są w kontenerze ocieplonym i podgrzewanym, wykonanym z blachy trapezowej ze stali kwasoodpornej.

W naszej ofercie znajdują się kompletne instalacje stacji zlewczej, wyposażone w kontener (lub bez) z panelem sterującym z identyfikacją (lub bez) oraz kratę ślimakowo – szczelinową KSS z prasą do skratek (lub bez). Urządzenia wraz z wymiarami kontenera dobieramy wg potrzeb zamawiającego.