BĘBNOWE SITO OBROTOWE

Bębnowe sito obrotowe służy do mechanicznego oczyszczania ścieków i wody z elementami stałymi. Zastosowanie sit ma szczególne uzasadnienie w przypadku oczyszczalni, do których dopływają ścieki rozcieńczone, pochodzące z kanalizacji ogólnospławnej. Dobrze sprawdzają się w oczyszczalniach przemysłowych, w cukrowniach, browarach, zakładach mięsnych, drobiarskich, rybnych, przetwórstwa warzyw i owoców, garbarniach, zakładach włókienniczych, przemyśle papierniczym i drzewnym.

Budowa
Urządzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej. Zbudowane z bębna wykonanego z blachy perforowanej lub szczelinowej oraz szczotek obrotowych. Wielkość szczelin sita wynosi od
1 mm do 20 mm i dobierana jest w zależności od frakcji zanieczyszczeń, a wielkość sita uzależniona jest od wielkości przepływu ścieków w l/min.
Działanie

Ścieki podawane są pompą do wnętrza bębna, pozostawiając na jego powierzchni zanieczyszczenia stałe. W bębnie, w zależności od parametrów zanieczyszczeń, obracają się cztery szczotki, które czyszczą sito oraz wyrzucają zanieczyszczenia na zewnątrz do pojemnika, co w ten sposób zapewnia samooczyszczający charakter pracy sita.
Zanieczyszczenia stałe okresowo usuwane są z pojemnika przez obsługę oczyszczalni.
Ścieki lub woda odprowadzana jest z dolnej wanny na zewnątrz do sieci.
Układ ten jest układem hermetycznym, pracującym w systemie automatycznym.